0 Δωρεάν Απεικονιστικές Εξετάσεις
0 Κλινικές Εξετάσεις Μαστού
0 Περιπτώσεις Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης
0 Ενημερωτικές Εκδηλώσεις
 • Σύμμαχοι φροντίδας

  Καινοτόμο πρόγραμμα υποστήριξης γυναικών πασχουσών από καρκίνο, μέσα από την ολοκληρωμένη εκπαίδευση και ψυχοκοινωνική στήριξη των φροντιστών τους.

  Περισσότερα…

 • Ψυχοκοινωνική στήριξη

  Το πρόγραμμα υλοποιείται από τους ειδικούς επαγγελματίες του Συλλόγου. Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τα μέλη του Συλλόγου και τις οικογένειές τους.

  Περισσότερα…

 • Οργανωμένη αλληλοβοήθεια

  Έχει ως στόχο τη συναισθηματική υποστήριξη και την πρακτική βοήθεια στις γυναίκες που πάσχουν. Βασίζεται στο διεθνές πρότυπο Reach to Recovery International.

  Περισσότερα…

 • Ενημέρωση γυναικών με καρκίνο του μαστού

  Ο Σύλλογος συμβάλλει στην ενημέρωση των μελών του για ζητήματα που αφορούν τον καρκίνο του μαστού και απασχολούν την κάθε γυναίκα μετά την διάγνωση.

  Περισσότερα…

 • Πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση

  Ενημερωτικές εκδηλώσεις τόσο στο Ν. Αχαΐας όσο και σε γειτονικούς νομούς, με στόχο το μήνυμα της πρόληψης-έγκαιρης διάγνωσης να φτάσει σε κάθε γυναίκα της περιοχής.

  Περισσότερα…

 • Ενημέρωση περί δικαιωμάτων ασθενών

  Η Κοινωνική Υπηρεσία του Συλλόγου ενημερώνει τις γυναίκες με καρκίνο του μαστού σε ό,τι αφορά στα Ασφαλιστικά, Εργασιακά καθώς και Συνταξιοδοτικά θέματα.

  Περισσότερα…

 • Παροχή χρηστικών ειδών

  Ο Σύλλογος παρέχει δωρεάν χρηστικά αντικείμενα διαφόρων ειδών, σε νοσούσες γυναίκες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να τα αποκτήσουν μόνες τους.

  Περισσότερα…