Σεμινάρια εκπαίδευσης και ψυχοκοινωνικής στήριξης των άτυπων φροντιστών ασθενών με κάθε μορφής καρκίνο, κατά βάση γυναικών. Στα σεμινάρια αυτά, τα οποία θα υλοποιηθούν σε 2 κύκλους 3μηνης διάρκειας κατ’ έτος (δηλαδή 4 αυτοτελείς κύκλοι συνολικά μέχρι την ολοκλήρωση του έργου) οι φροντιστές, λαμβάνουν:

  • χρήσιμες, πρακτικές συμβουλές και καθοδήγηση από γιατρούς και ειδικούς σχετικά με τη φροντίδα των ασθενών (π.χ. φροντίδα χειρουργικού τραύματος, αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, ασκήσεις για το λεμφοίδημα, εξυπηρέτηση καθημερινών αναγκών, φροντίδα ασθενών τελικού σταδίου κλπ) και με τα δικαιώματα των ασθενών με καρκίνο (επιδόματα, πιστοποιήσεις),
  • συμβουλευτική καθοδήγηση για τη διατροφή των ιδίων και των ασθενών, όπως επίσης για τη διαχείριση του συναισθηματικού – ψυχολογικού φορτίου της φροντίδας, των κοινωνικών και επαγγελματικών αναγκών τους, μέσα από τις εισηγήσεις ψυχολόγων, ψυχιάτρων και κοινωνικών λειτουργών.

Ανώτατο όριο μελών κάθε ομάδας σεμιναρίων: 20 άτομα

Συχνότητα συναντήσεων: 1 φορά την εβδομάδα.

Ο κάθε κύκλος εκπαίδευσης θα είναι αυτοτελής.

Για να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα των σεμιναρίων, επικοινωνήστε στο 2610 22 22 74

Ανοικτή ομάδα ψυχοκοινωνικής στήριξης φροντιστών:

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σεμιναρίων (Ιούνιος 2020), θα δημιουργηθεί μία ανοικτή ομάδα ψυχοκοινωνικής στήριξης φροντιστών (8 – 10 ατόμων έκαστη), όπου θα μπορούν να προστίθενται νέα μέλη κατά τη βούλησή τους. Η ομάδα θα πραγματοποιεί συναντήσεις με την ψυχολόγο και την κοινωνική λειτουργό του Συλλόγου. Στόχος της ομάδας είναι να βοηθήσει τα μέλη:

  • να διαχειριστούν το συναισθηματικό φορτίο που προκύπτει από την ασθένεια και τη φροντίδα του ασθενή.
  • να ενισχύσουν τον ρόλο τους, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με αίσθημα ασφάλειας και επάρκειας στις ανάγκες των ασθενών που φροντίζουν.
  • να βιώσουν μέσα από την ασφαλή αλληλεπίδραση με άλλους φροντιστές την αίσθηση του «μοιράζεσθαι και ανήκειν».

Ενημερωτικές εκδηλώσεις σε όλους τους Δήμους της Περιφέρειας:

Συνεχίζοντας τις δράσεις ενημέρωσης για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, ο Σύλλογος πραγματοποιεί ενημερωτικές εκδηλώσεις στις έδρες όλων των δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Καλάβρυτα, Αίγιο, Χαλανδρίτσα, Ολυμπία, Αμαλιάδα, Πύργος, Κρέστενα, Λεχαινά Γαστούνη, Ζαχάρω, Αγρίνιο, Θέρμο, Μεσολόγγι, Ναύπακτος, Αστακός, Βόνιτσα, Αμφιλοχία), εντάσσοντας στις θεματικές τους το ζήτημα της στήριξης των φροντιστών και το έργο «ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ». Στόχος η προσέλκυση ενδιαφερόμενων από όλη την Περιφέρεια να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια και να λάβουν επιστημονική καθοδήγηση και ψυχολογική στήριξη.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους €12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr

Σχετικά με το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του ΕΟΧ:

Η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία υπέγραψαν το 1992 Σύμφωνο Συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντας τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ, γνωστότερος ως EEA Grants, είναι ένα εργαλείο χρηματοδοτικής ενίσχυσης που δημιουργήθηκε από τις τρεις αυτές χώρες και είναι διαθέσιμο σε 15 χώρες-μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα.

Τη διαχείριση του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Σχετικά με το Ίδρυμα Μποδοσάκη:

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη ιδρύθηκε το 1972 από τον Πρόδρομο – Μποδοσάκη Αθανασιάδη, ο οποίος αποφάσισε να διαθέσει την περιουσία του για την προώθηση της εκπαίδευσης, της υγείας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Επιπλέον, το Ίδρυμα υποστηρίζει ΜΚΟ που εργάζονται με κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη έχει βαθιά γνώση του κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού τομέα στην Ελλάδα και από τη στιγμή της ίδρυσής του ως σήμερα έχει διαχειριστεί περισσότερα από €450 εκατομμύρια, που έχουν δαπανηθεί δίνοντας έμφαση στη μείωση της ανισότητας των ευκαιριών, στην εκπαίδευση των νέων, στη βελτίωση ιατρικών και ερευνητικών υποδομών και στην προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος.

Δείτε περισσότερα στο www.bodossaki.gr

Σχετικά με το SolidarityNow:

Το SolidarityNow (SN) είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2013 για να ανταποκριθεί στις ανάγκες και να διασφαλίσει τα δικαιώματα των πιο ευπαθών και περιθωριοποιημένων ομάδων, χωρίς διάκριση. Τα κεντρικά γραφεία του οργανισμού βρίσκονται στην Αθήνα, ενώ εκτεταμένες δράσεις υλοποιούνται στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη χώρα. Όραμα του οργανισμού είναι να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων και να τους ενδυναμώσει ώστε να διεκδικήσουν μια δικαιότερη κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Το όραμα γίνεται πράξη μέσα από τρεις βασικούς στρατηγικούς πυλώνες: α) Προάσπιση της ασφάλειας και προστασίας, β) Υποστήριξη των ευκαιριών βιοπορισμού και της ένταξης στην αγορά εργασίας, γ) Ενίσχυση της ανεξαρτησίας της κοινωνίας των πολιτών και προάσπιση των αξιών μιας ανοιχτής κοινωνίας. Το SolidarityNow έχει υποστηρίξει μέχρι σήμερα 300.000 ανθρώπους, τόσο μέσω της απευθείας υλοποίησης προγραμμάτων όσο και μέσω δωρεών για την στήριξη δράσεων της κοινωνίας των πολιτών. Μέσω των δωρεών του, το SN έχει μέχρι σήμερα υποστηρίξει οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για την υλοποίηση 73 προγραμμάτων, συνολικού ύψους 14,4 εκ. ευρώ.

Δείτε περισσότερα www.solidaritynow.org/

The Active citizens fund in Greece is supported through a €12m grant from Iceland, Liechtenstein and Norway as part of the EEA Grants 2014 – 2021. The program aims to develop the sustainability and capacity of the civil society sector in Greece, and to strengthen its role in promoting and safeguarding democratic procedures, active citizenship and human rights. The Fund Operator for the Active citizens fund in Greece is Bodossaki Foundation in consortium with SolidarityNow.

For more information: www.activecitizensfund.gr

About the EEA Grants:

Τhe EEA Grants are jointly financed by Iceland, Liechtenstein and Norway. The EEA Grants are available to the 13 EU member countries that joined the EU and the European Economic Area (EEA) in 2004, 2007 and 2013 as well as Greece and Portugal. The decision-making body of the EEA Grants is the Financial Mechanism Committee, which is composed of representatives of the Foreign Ministries of Iceland, Liechtenstein and Norway.

Τhe Fund Operator for the Active citizens fund programme in Greece is Bodossaki Foundation in consortium with SolidarityNow.

About Bodossaki:

The Bodossaki Foundation is one of the most respected privately-owned public benefit organizations in Greece. The Foundation is the culminating point of its founder’s brilliant course in life and remains the carrying vessel of the values and ideas that he faithfully served throughout his eventful life. The Foundation was established in 1972 by Prodromos – Bodossakis Athanassiades who decided to donate his entire fortune to support health care, equal opportunities, quality in education, scientific progress and environmental protection.

The Foundation has a deep knowledge of social needs in Greece and has administered so far more than €450m supporting its causes. The Bodossaki Foundation also supports NGOs working with socially vulnerable groups and has lately set the strengthening of civil society as one of its primary objectives. Since 2013 it administers the regranting facilities of the EEA Grants for civil society in Greece.

For more information www.bodossaki.gr

About SolidarityNow:

SolidarityNow (SN) is a non-governmental organization established in 2013 to respond to the needs, and advocate for the rights of the most vulnerable and marginalized groups, indiscriminately. SN’s Headquarters are in Athens, with large operations in Thessaloniki and activities across the country. The organization’s vision is to improve people’s lives and to empower them to create a just and inclusive society. SN’s actions fall under three main strategic priorities: a) Promoting safety and protection; b) Catalyzing livelihoods opportunities; c) Strengthening the independence of civil society and defending open society values. SN has supported 300,000 people to date, both through direct project implementation and through regranting programmes. Through its regranting initiatives, SN has supported 73 different programs and provided a total funding of € 14.4M to support Greek civil society organizations.

For more information: www.solidaritynow.org