Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Έρευνα All.Can

Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Έρευνα All.Can

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

βρισκόμαστε στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε για την συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή πλατφόρμα Αll.Can, την οποία η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου έχει αναλάβει να αναπτύξει στη χώρα μας δεδομένου ότι οι στόχοι της εξυπηρετούν και ενισχύουν την αποστολή και το έργο μας.

Η All.Can (www.allcan.org) είναι μία διεπιστημονική πλατφόρμα η οποία δημιουργήθηκε σε Ευρωπαϊκό επίπεδο με τη συνεργασία πολλών ενδιαφερομένων εταίρων και με σκοπό την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας για τον καρκίνο και απώτερο στόχο τη βελτίωση των κλινικών και όχι μόνο αποτελεσμάτων για τους ασθενείς με καρκίνο. Σε αυτή συμμετέχουν εκπρόσωποι κορυφαίων σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, οργανώσεων ασθενών, φορέων  χάραξης πολιτικής υγείας, επιστημονικών ιατρικών οργανώσεων, ερευνητικών φορέων και εκπροσώπων της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Στα δύο χρόνια λειτουργίας της, έχει ήδη επιτύχει πολλά και μεταξύ αυτών είναι οι εθνικές πλατφόρμες, που εξετάζουν σε βάθος τα προβλήματα σε μια χώρα, και υποβάλλουν τις αντίστοιχες προτάσεις βελτίωσης.

Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα να αναπτύξουμε και την Ελληνική πλατφόρμα All.Can την οποία επίσημα θα παρουσιάσουμε στο 3ο Ετήσιο Συνέδριο της ΕΛΛΟΚ που θα πραγματοποιηθεί στις 1 – 3 Φεβρουαρίου 2019 στην Αθήνα. Η έναρξη της Ελληνικής πλατφόρμας All.Can θα συνοδευτεί με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έρευνας, η οποία θα αποτελέσει τη βάση, για τις προτάσεις και τις πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν όλο το έτος και οι οποίες θα προκύψουν ως αποτέλεσμα των δικών μας απαντήσεων,της δικής μας συμμετοχής, της δικής μας φωνής. Επιπλέον,  τα αποτελέσματα της έρευνας  θα δημοσιευθούν και θα παρουσιασθούν σε σημαντικά συνέδρια ογκολογίας και υποστήριξης ασθενών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ θα τεθούν και σε γνώση του Υπουργείου Υγείας.

Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί σκοπός της έρευνας  είναι να εντοπίσουμε, μέσα από την εμπειρία και τα βιώματα των ίδιων των ασθενών, τους τρόπους με τους οποίους οφείλουμε να παρέμβουμε για να επιτευχθεί βελτίωση σχετικά με την περίθαλψη και την φροντίδα του καρκίνου στη χώρα μας. Να γίνει μια πλήρης καταγραφή των αντιλήψεων των Ελλήνων ασθενών, όσον αφορά την εμπειρία τους και τις «ανεπάρκειες» που έχουν διαπιστώσει στη φροντίδα του καρκίνου. 

Η έρευνα απευθύνεται σε ασθενείς και άτομα με εμπειρία καρκίνου και για να είναι επιτυχημένη και να έχουμε αξιόπιστα αποτελέσματα, είναι απαραίτητο να συνεργαστούμε όλοι μαζί και να συντονίζουμε τη δράση μας.

Μπορείτε να συμπληρώσετε την έρευνα εδώ