Ομάδες υψηλού κινδύνου από τον COVID-19. Επικαιροποίηση

Ομάδες υψηλού κινδύνου από τον COVID-19. Επικαιροποίηση

Η Εθνική Επιτροπή προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID -19 εξέδωσε επικαιροποιημένη εισήγηση με την οποία καθορίζονται οι ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη από τον ιό. Σύμφωνα με αυτή, αποτυπώνονται στην Κ.Υ.Α. της 15ης Μαΐου 2020 (Φ.Ε.Κ. 1856 – τεύχος Β΄) οι ομάδες αυτές, οι οποίες, μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

  • Άτομα που παρουσιάζουν σοβαρή ανοσοκαταστολή (συγγενή ή επίκτητη) σύμφωνα με τη γνώμη του θεράποντος ιατρού
  • Ασθενείς με διάγνωση νεοπλασίας κατά την τελευταία πενταετία ή που βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, ή ανοσοθεραπεία
  • Βάσει της παραγράφου 2 της απόφασης που συνυπογράφεται από τους Υπουργούς Υγείας και Εσωτερικών, «οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω ομάδες αυξημένου κινδύνου δύνανται να απουσιάζουν δικαιολογημένα με ειδική άδεια, εφόσον δεν απουσιάζουν ήδη από την υπηρεσία για τον λόγο αυτό».

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την Κ.Υ.Α για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, στο αρχείο που ακολουθεί.

ΚΥΑ 15.5.2020 (ομάδες αυξημένου κινδύνου για λοίμωξη COVID 19)