Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δίπλα στους ογκολογικούς ασθενείς

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δίπλα στους ογκολογικούς ασθενείς

Σε μία εθιμοτυπική συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Προκόπη Παυλόπουλο, όπου αναγνωρίστηκε η επιτακτική ανάγκη βελτίωσης της ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας, παρευρέθηκε, στις 31 Οκτωβρίου, η Πρόεδρος του «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν. Αχαΐας, κ. Λιολιώ Κολυπέρα.

Ως ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛ.Ο.Κ.), ο Σύλλογος αποδέχθηκε την πρόσκλησή της να δώσει το παρόν στη συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο, η οποία αποτέλεσε μία ιδιαίτερη ευκαιρία να αναδειχθεί το έργο και η προσφορά των οργανώσεων των ογκολογικών ασθενών.

Με πίστη στη δύναμη της συνεργασίας για τη θεσμική αναγνώριση της φωνής των ασθενών με καρκίνο και την  εκπροσώπησή τους στις επιτροπές που παίρνουν αποφάσεις για τα ζητήματα που τους αφορούν σε επίπεδο πολιτείας, η Πρόεδρος, κ. Λιολιώ Κολυπέρα, εκπροσωπώντας το «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν. Αχαΐας, έδωσε το στίγμα του Συλλόγου, μαζί με τους Προέδρους των υπόλοιπων 38 οργανώσεων – μελών της ΕΛΛ.Ο.Κ..

Η εξαιρετική σημασία της επίσκεψης αυτής στο Προεδρικό Μέγαρο έγκειται, μεταξύ άλλων, στο γεγονός ότι εγκαινιάσθηκε η επικοινωνία του Προέδρου της Δημοκρατίας με τους εκπροσώπους των ασθενών με καρκίνο και ότι το έργο της ΕΛΛ.Ο.Κ. τέθηκε υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Με ιδιαίτερα φιλική και ζεστή αντιμετώπιση προς όλους τους Προέδρους των συλλόγων ογκολογικών ασθενών, ο κ. Παυλόπουλος δήλωσε την εκτίμησή του για το έργο τους, ενώ ανέδειξε σε προτεραιότητα της πολιτείας τη θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών με τα πλέον σύγχρονα μέσα, όπως και τη στήριξη των οικογενειών τους.

Από τη μεριά της, η Πρόεδρος της ΕΛΛ.Ο.Κ., κ. Καίτη Αποστολίδου, ευχαρίστησε τον Ανώτατο Άρχοντα της χώρας, επισημαίνοντας, παράλληλα, τα προβλήματα που προκύπτουν για τους ογκολογικούς ασθενείς εξαιτίας του κατακερματισμού της φροντίδας και της έλλειψης ολοκληρωμένων ογκολογικών κέντρων.