Έναρξη Ομάδας Νέων Γυναικών στο ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ

Έναρξη Ομάδας Νέων Γυναικών στο ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ

Στο πλαίσιο του προγράμματος Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης  του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ, πρόκειται να ξεκινήσει μια νέα ομάδα Νέων Γυναικών, που έχουν νοσήσει με καρκίνο μαστού. Η ομάδα Νέων Γυναικών θα αποτελείται από γυναίκες που έχουν νοσήσει σε νεότερη ηλικία, κάτω των 50 ετών.

Μέσα από την ομαδική διεργασία, τα μέλη του Συλλόγου, έχουν την ευκαιρία και τη δυνατότητα να γνωρίσουν καλύτερα  τον εαυτό τους,  να βελτιώσουν τις σχέσεις τους με τους άλλους,  να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να διαχειριστούν αγωνίες και φόβους.

Η «Ομάδα Νέων Γυναικών» θα ολοκληρωθεί σε 8 συναντήσεις εβδομαδιαίας συχνότητας. Η ομάδα θα διεξάγεται ημέρα Δευτέρα πρωί και θα διαρκεί 2 ώρες.

Συντονίστρια:  Γεωργία Πανίτσα, Ψυχολόγος  του Συλλόγου.

Υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, για δηλώσεις συμμετοχής τα μέλη του Συλλόγου μπορούν να επικοινωνούν με τη συντονίστρια στο τηλέφωνο του Συλλόγου 2610 222274.