Αναστολή Λειτουργίας Συλλόγου λόγω εορτών!

Αναστολή Λειτουργίας Συλλόγου λόγω εορτών!
Σας ενημερώνουμε ότι τα γραφεία μας θα παραμείνουν κλειστά από τις
24/12/20 έως και την 1/1/2021
Καλές Γιορτές με Υγεία!