Ανακοίνωση

Ανακοίνωση

Ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν. Αχαΐας, αναζητά συνεργάτη για να συμβάλει στον συντονισμό των ενεργειών που αποσκοπούν στην ενδυνάμωση της εικόνας των προγραμμάτων του Συλλόγου και στην υλοποίηση τους.

Απαιτούμενα προσόντα:

–          Πτυχίο ΑΕΙ κατεύθυνσης Marketing  ή Διαφήμισης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων.

–          Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο.

–          Άριστη γνώση MS Office, Social Media.

Επιθυμητά προσόντα:

–          Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

–          Αντίστοιχος μεταπτυχιακός τίτλος.

–          Η θέση αυτή απαιτεί φιλική, θετική επικοινωνιακή προσωπικότητα επαγγελματία, με επιθυμητή εμπειρία σε public affairs, επικοινωνία και ικανότητα να εργάζεται αποτελεσματικά και συνεργατικά

–          Θα συνεργάζεται στενά και ενεργά με την υπεύθυνη γραφείου και το Δ.Σ. για την υλοποίηση των δράσεων του Συλλόγου

–          Θα διατηρεί καλές σχέσεις με τα ΜΜΕ και θα εκπροσωπεί τον Σύλλογο, όπου απαιτείται

–          Θα συμβάλλει στη διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

–          Διατήρηση καλής ατμόσφαιρας εργασίας στο γραφείο

–          Συνέπεια, μεθοδικότητα, προσαρμοστικότητα και ευχέρεια λόγου

–          Δεξιότητα στον χειρισμό του γραπτού και προφορικού λόγου στην ελληνική και αγγλική γλώσσα

–          Ικανότητα και εμπειρία στη σύνταξη μεγάλων εγγράφων, όπως εκθέσεις, δελτία τύπου, προτάσεων, κ.λπ.

–          Προθυμία και διαθεσιμότητα για εργασία πέραν των εργασίμων ωρών, όταν απαιτείται, προθυμία και συνδρομή σε όλες τις δραστηριότητες και εργασίες

Βιογραφικά θα γίνονται δεκτά στα γραφεία του Συλλόγου (Γούναρη 37, Πάτρα), καθημερινά 10:00 με 15:00 ως τις 21 Δεκεμβρίου 2018.