ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

To Δ.Σ. του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν. Αχαΐας , που εδρεύει στην Πάτρα, Γούναρη 37, ΤΚ 262 21, Πάτρα, ΑΦΜ 997992959, ΔΟΥ Β’ ΠΑΤΡΩΝ και έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα, προσκαλεί τα μέλη του σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό (άρθρο 7, παρ. 1 και 5) σε τακτική, απολογιστική, γενική συνέλευση,
που θα πραγματοποιηθεί την
Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 18:00
στο Πολιτιστικό Κέντρο Mosaic // Culture & Creativity
(Πλατεία Μαρκάτου, Ερμού 112, Πάτρα).

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γεν. Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη
Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2024
την ίδια ώρα 18:00 και στον ίδιο χώρο
.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Διοικητικός απολογισμός – έγκριση του από την Γ.Σ.
 2. Έκθεση Οικονομικού Ελέγχου Εξελεγκτικής επιτροπής
 3. Οικονομικός απολογισμός παρελθούσης περιόδου – έγκρισή του από την Γ.Σ.
 4. Απαλλαγή από τη Γ.Σ. του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για το χρονικό διάστημα 1/1/2023 έως 31/12/2023.
 5. Σχεδιασμός νέας περιόδου – έγκρισή του από την Γ.Σ.
 6. Οικονομικός Προϋπολογισμός νέας περιόδου – έγκρισή του από την Γ.Σ.
 7. Εγγραφή του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. Αχαΐας ως Μέλος της Ένωσης Φορέων Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ
  Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής τα μέλη που είναι οικονομικά ενήμερα για το έτος 2023. Η ταμιακή τακτοποίηση (συνδρομή) μπορεί να γίνει και την ημέρα της συνέλευσης </code></pre></li>
  • Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
   • Η Πρόεδρος Η Γραμματέας
    • Αγγελική Στεφανάκη Ειρήνη Χυτοπούλου