Συμμετέχουμε στο Συνέδριο ABC2 Advanced Breast Cancer

Συμμετέχουμε στο Συνέδριο ABC2 Advanced Breast Cancer

Ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού “ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ” Ν. Αχαΐας συμμετέχει στο Συνέδριο για τον προχωρημένο καρκίνο μαστού που λαμβάνει χώρα στη Λισαβώνα απο τις 7 ως τις 9 Νοεμβρίου 2013. Τον Σύλλογο εκπροσωπούν η Πρόεδρος Λιολιώ Κολυπέρα και η Αντιπρόεδρος Αγγελική Στεφανάκη.