ΠΡΟΣΟΧΗ: Λήξη προθεσμίας θεώρησης Καρτών Αναπηρίας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Λήξη προθεσμίας θεώρησης Καρτών Αναπηρίας

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017 είναι η τελευταία ημέρα θεώρησης των καρτών αναπηρίας. Όσοι δεν έχετε ακόμα θεωρήσει την κάρτα σας, οφείλετε το συντομότερο δυνατό να σπεύσετε στα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που βρίσκονται Γερμανού 98 (κοντά στην Λόντου)  1ος όροφος και να έχετε μαζί σας τα απαραίτητα Δικαιολογητικά.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

  1. Ήδη υπάρχουσα κάρτα αναπηρίας
  2. Αντίγραφο ταυτότητας
  3. Αντίγραφο απόφασης των ΚΕΠΑ για το ποσοστό αναπηρίας.
  4. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού για το φορολογικό έτος 2016