Παρακολουθούμε την Γενική Συνέλευση της ΕCPC , στις Βρυξέλλες (8-10 Ιουνίου 2018)

Παρακολουθούμε την  Γενική Συνέλευση της ΕCPC , στις Βρυξέλλες (8-10 Ιουνίου 2018)

Ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού “ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ” Ν. Αχαΐας θα παρευρεθεί στην Γενική Συνέλευση της ΕCPC (European Cancer Patient Coalition) , στις Βρυξέλλες, που θα πραγματοποιηθεί στις 8-10 Ιουνίου 2018

Την εκδήλωση θα παρακολουθήσουν η κα Αγγελική Στεφανάκη, Ταμίας ΔΣ του Συλλόγου ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. Αχαΐας, και η κα Κλαίρη Τζιομάκη, Κοινωνική Λειτουργός – Επιστημονικά Υπεύθυνη του Συλλόγου ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. Αχαΐας.