Καλές Διακοπές!

Καλές Διακοπές!

Σας ενημερώνουμε ότι τα γραφεία του Συλλόγου μας θα παραμείνουν κλειστά απο τις 11 ως τις 15 Αυγούστου 2014!